บางคนเข้าใจดีว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้มาจากการที่เยอรมันต้องการตั้งตัวเป็นใหญ่จึงทำให้เกิดการรุกรานประเทศอื่นๆ พร้อมกันนี้ยังมีฝ่ายสนับสนุนอย่างอิตาลี ญี่ปุ่น ทำให้กองทัพฝ่ายอักษะที่นำโดยกลุ่มพรรคนาซีมีความแข็งแกร่งมากขึ้น แต่แท้จริงแล้วสาเหตุเริ่มต้นของเหตุสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน และเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ควรต้องรู้อย่างยิ่งเพื่อจะได้ทำความเข้าใจให้ชัดเจน

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

  1. ความล้มเหลวขององค์กรสันนิบาตชาติซึ่งการทำหน้าที่เพื่อรักษาสันติภาพนี้ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากองค์กรสันนิบาตเองไม่มีกองกำลังทหาร ไม่มีอำนาจสำหรับการยับยั้งเรื่องขอพิพาทระหว่างประเทศ นอกจากนี้สหรัฐฯ ไม่ได้มีการเข้าร่วมสมาชิกส่งผลให้สันนิบาชาติมีความอ่อนแอ
  2. ลัทธินิยมทหารเติบโตแบบก้าวกระโดด ผู้นำหลายประเทศพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพพร้อมกันนี้ยังได้สะสมอาวุธร้ายแรงไว้ โดยกลุ่มประเทศนี้ก็พวกฝ่ายอักษะทั้งหลาย เป็นการขยายอำนาจทางการเมืองด้วยการใช้ความรุนแรงเข้ายึดครองพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังใช้กองทัพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ในชาติของตนเอง
  3. ความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสนธิสัญญาสันติภาพ ทั้งสนธิสัญญาแวร์ซายน์ และสนธิสัญญาสันติภาพฉบับอื่นๆ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง เยอรมนีพร้อมชาติอื่นๆ ที่แพ้มีการลงนามสัญญาด้วยการบังคับซึ่งพวกเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบ อาทิ การสูญเสียดินแดนอาณานิคมบางส่วน การจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมูลค่ามหาศาล ทำให้พวกเขาต้องการยกเลิกสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้ในสัญญาฉบับนี้
  4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษกับฝรั่งเศสยังคงมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจทว่าทางเยอรมันที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามต้องมีการสูญเสียดินแดนที่เป็นอาณานิคมของตนเองให้กับบรรดาประเทศมหาอำนาจไปแทบจะหมด รวมถึงญี่ปุ่นกับอิตาลีส่งผลให้ประเทศเหล่านี้กลายสภาพเป็นประเทศที่กำลังทางเศรษฐกิจอ่อนแอ พลเมืองได้รับความเดือดร้อน
  5. ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์การเมือง อย่างเยอรมันมีฮิตเลอร์ ผู้นำลัทธินาซี ส่วนอิตาลีมี มุสโซลินี ผู้นำลัทธิฟาสซิสม์ ทั้งคู่มีอุดมการณ์ต่อต้านเสรีนิยมพร้อมกับการปกครองแบบรัฐสภาพในชาติยุโรป พวกเขาพุ่งเป้าให้ความสำคัญไปที่เรื่องของชาตินิยม เรื่องความเข้มแข็งลองทหาร รวมไปถึงเรื่องของการเป็นผู้นำมากกว่า

สิ่งเหล่านี้เองกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยอรมันตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อต้านกลุ่มบุคคลทุกคนที่ไม่เข้าต่อลัทธิความเชื่อของพวกเขาด้วยกรทำลายล้าง อย่างฮิตเลอร์ คือคนสั่งให้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวจำนวนมาก เป็นเรื่องที่โหดร้ายต่อทุกคนอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะผ่านมาอย่างยาวนานแต่หลายคนก็ยังไม่ลืมเรื่องเหล่านี้ออกจากหัวได้เลย